Microscopie

Bij Rodentia staat de microscoop klaar voor bijkomend onderzoek. We kunnen onmiddellijk kriebelbeestjes zoals mijten, luisjes of vlo’tjes uit de vacht identificeren (= parasitologie) of bij complexere huidinfecties de aanwezige cellen, bacteriën en gisten beoordelen (= cytologie). Via het scherm in de consultatieruimte kijkt U meteen mee!

Heeft uw diertje afwijkende keutels of diarree, kan microscopisch onderzoek van deze mest waardevolle informatie opleveren (= mestonderzoek). Het inzetten van deze test vraagt wat tijd, waardoor u meestal op een later tijdstip wordt teruggebeld met de resultaten.

Ook urinestalen worden bij Rodentia onderzocht onder de microscoop.